Naudojimosi taisyklės ir sąlygos

 1. SĄVOKOS
 2. Svetainė –  Kelionesiispanija.lt internetinė svetainė priklausanti Tripservicegroup, atstovaujama Lolitos Šileikienės dirbančios pagal  INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO PAŽYMA Nr. 632969, kurioje yra pateikiamos su kelionėmis bei laisvalaikiu susijusios įvairios Paslaugos. Internetinis Svetainės adresas – www.kelionesiispanija.lt  / www.kelionesitenerife.lt
 3. Vartotojas –  Svetainėje apsilankęs asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);
 4. Paslaugos – Svetainėje pateikiamos su kelionėmis bei laisvalaikiu susijusios  paslaugos, kurios gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;
 5. Užsakovas – Vartotojas, kuris užsako (įsigyja) Svetainėje pateiktas Paslaugas;
 6. Paslaugų Tiekėjas  – fiziniai ar juridiniai asmenys , kurie teikia (parduoda) Svetainėje reklamuojamas Paslaugas;
 7. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais Kelionesiispanija.lt bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;
 8. Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai;
 9. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;
 10.    BENDROSIOS NUOSTATOS
 11. Paslaugas iš Svetainėsgali įsigyti gali asmenys, kuriems jau yra sukakę 18 metų.
 12. Prieš užsakydamas Svetainėjeteikiamas Paslaugas,  Vartotojas privalo atidžiai perskaityti ir susipažinti su šiomis Taisyklėmis.  Vartotojas užsakydamas Svetainėje teikiamas Paslaugomis  patvirtina,  kad perskaitė, supranta ir sutinka laikytis šių Taisyklių (įskaitant Privatumo politiką).
 13. Teikdami Paslaugas Svetainėje, visais atvejais esame tik informacijos apie paslaugas talpinimo Svetainėje teikėju, ir jokiais atvejais neprisiimame Paslaugų Tiekėjų, Partnerių  pareigų ir atsakomybės.

Svetainėje yra pateikiame informaciją, kurią gauname iš Paslaugų Tiekėjų, Partnerių ar bendradarbiaujančių kitų Internetinių svetainių.

 1. Svetainėje pateikiamos Paslaugos skirtos asmeniniam ir ne komerciniam naudojimui. Todėl negalite perparduoti, talpinti nuorodose, naudoti, kopijuoti, stebėti (pvz. naudodami “scrape” ar “spider” sistemas”), atvaizduoti, parsisiųsti ar atkurti bet kokio turinio, informacijos, programinės įrangos, bilietų, produktų ar Paslaugų mūsų svetainėje komerciniais ar konkurenciniais tikslais.
 2. Vartotojas, sutikdamas su Taisyklėmis, patvirtina, kad turi teisę užsakyti Paslaugas Svetainėje.
 3. UŽSAKYMO PATEIKIMO TVARKA

3.1. Siekdami išvengti bet kokių neaiškumų, pažymime, kad Svetainėje siūlomų įsigyti Paslaugų Teikėjas yra nurodytas prie kiekvienos šioje Svetainėje siūlomos įsigyti Paslaugos. Kelionesiispanija.lt  Paslaugų neteikia t.y. nėra šių Paslaugų pardavėjas.

3.2. Susitarimas su  Paslaugų Užsakovu visada apibrėžiamas reikalavimais ir taisyklėmis, kurie pateikiami šiame dokumente, išskyrus tuos atvejus, kai su mumis yra sudaryta raštiška sutartis, kurioje nustatyta kitaip.  Užsakovas, prieš pradėdamas naudotis Paslaugomis, privalo susipažinti su šių Taisyklių nuostatomis.

3.3. Atskirų Paslaugų teikimo sąlygas, kainas, turinį, aprašymą, charakteristikas, terminus, teikimo ir mokėjimo už jas tvarką nustato tų Paslaugų tiekėjai.

3.4. Užsakymo pateikimas. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Paslaugos Užsakovas  atlieka šiose Taisyklėse nurodytus veiksmus ir sumoka ar įsipareigoja sumokėti Paslaugos kainą. Paslaugos užsakovui jo nurodytu elektroninio pašto adresu automatiškai išsiunčiamas užsakymo gavimą patvirtinantis pranešimas.

3.5. Veiksmai, atliekami užsakant Paslaugą.

 1. Svetainėje išsirenkama Paslauga;
 2. Perskaitoma ir išsamiai susipažįstama su Svetainėje pateikiama informacija apie konkrečią Paslaugą;
 3. Susipažinus su šia informacija, Svetainėje paspaudžiama nuoroda „ Užsakyti” ,  “ Perku” ar kita analogiška nuoroda;
 4. Nurodomas ketinamų įsigyti Paslaugų skaičius.
 5. Užpildoma užsakovo informacija: vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys.
 6. Perskaitomos Taisyklės ir, sutinkant su jomis, pažymimas laukelis „sutinku su šiomis taisyklėmis”
 7. Jei yra nurodomas Pasirenkamas mokėjimo būdas ir užbaigiamas pirkimas.
 8. jei mokėjimo būdas yra nenurodytas, po nuorodos REZERVUOTI paspaudimo, susisiekite su paslaugų tiekėjų ir pasitikslinkite ar jūsų užsakymas patvirtintas bei aptarkite apmokėjimo sąlygas. Su paslaugos tiekėju galite susiekti : per mūsų sistemą: paspaudę nuorodą SUSISIEKTI, el. paštu arba telefonu.

3.6. Informacijos suteikimas. Prieš užsakant Palaugas Svetainėje užsakovui yra suteikiama  informacija apie konkrečios Paslaugos Tiekėją (Paslaugų pardavėją), Paslaugos  kainą, mokėjimo tvarką, paslaugos atšaukimo ir išankstinio apmokėjimo taisykles ( jei tokios taikytinos ) ir kitas esmines Paslaugos teikimo sąlygas. Prireikus, Paslaugų Užsakovas turi teisę  kreiptis Paslaugos teikėją su prašymu suteikti papildomą informaciją.

3.7 . Paslaugų kainos. Mūsų Svetainėje pateikiamos kainos yra  nurodomos eurais. Valiutos keitimo įrankis pateiktas tik informaciniais tikslais. Jis nėra visiškai tikslus ir informacija nėra atnaujinama realiu laiku.  Kainas  už  Paslaugas nustato patys Paslaugų Tiekėjai.  Atkreikite dėmesį, kad užsakant tam tikras Paslaugas (pvz. apgyvendinimo ) galimi papildomi  mokesčiai ( pvz. valymo, depozito, atšaukimo ir kt.), jei tokios paslaugos teikiamos.

3.8. Mokėjimo tvarka nuo užsakovo pasirinkto mokėjimo būdo jei toks yra nurodomas, yra atliekami pavedimu į Svetainėje nurodytą Kelionesiispanija  priklausančią sąskaitą, arba  įgalioto trečiojo asmens, teikiančio mokėjimo Paslaugas ar bendradarbiaujančios kitos svetainės banko sąskaitą.

3.9. Paslaugų kokybė. Tripservicegroup.com nenustato ir nelemia trečiųjų asmenų  Svetainėje pateikiamų Paslaugų kainos, kokybės ir kitų sąlygų. Paslaugų kokybę garantuoja konkrečios Paslaugos teikėjas, kuris nurodomas kiekviename pasiūlyme atskirai.

3.10. Esant situacijai, kai Paslaugų Teikėjas dėl pateisinamų ar nenumatytų aplinkybių negali Užsakovui pasiūlyti Paslaugos, užsakymas gali būti vienašališkai nutraukiama arba Užsakovui gali būti pasiūloma analogiška Paslauga.

3.11 Pinigų grąžinimo tvarka. Atsisakyti paslaugos pirkimo ir susigrąžinti pinigus galite per 14 dienų nuo paslaugos įsigaliojimo dienos ( jei kitaip nenurodyta užsakomų paslaugų užsakymo ir atšaukimo tvarkoje, užsakant konkrečią paslaugą), apie tai pranešus el.paštu: [email protected]

ir užpildžius grąžinimo formą, kurią atsiųsime jums el.paštu, gavus jūsų pranešimą.

Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už paslaugas . Pinigų grąžinimą vykdome, ne vėliau nei per 15 dienų nuo prašymo gavimo dienos į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas užsakant paslaugą.

 Grąžinti pinigus galite tik už nepanaudotą paslaugą.

Su visomis  taisyklėmis ir sąlygomis Vartotojas supažindinimas prieš atliekant užsakymą, o taip pat patvirtina, kad jas perskaitė ir su jomis sutinka.

Primename, jog remiantis LR Civilinio Kodekso 6.228 straipsnio nuostatomis,  pinigai yra negrąžinami už šias paslaugas :

 1. apgyvendinimo;
 2. klientų pavežimo;
 3. automobilių nuomos;
 4. viešojo maitinimo;
 5. laisvalaikio.

Taip pat  pinigai yra negrąžinami ir už įsigytus : bilietus į renginius, ekskursijas, parkus jei kitaip nenumato paslaugų tą paslaugą teikiantis Paslaugų Tiekėjas.

 1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

4.1 Tripservicegroup gerbia jūsų privatumą. Apie asmens duomenų apsaugą ir Privatumo nuostatus  skaitykite  Privatumo  politika  .

 1. NAUDOJIMASIS INTERNETINĖ SVETAINE

5.1. Vartotojas turi teisę naudoti Svetainės Paslaugomis tik tais tikslais, kurių siekti leidžia:

5.1.1. šios Taisyklės;

5.1.2. Vartotojas sutinka neužsiimti veikla, kuri trukdo teikti Paslaugas (arba trikdo atitinkamų serverių ar tinklų, su kuriais susietos teikiamos Paslaugos, veikimą) arba trikdo Paslaugų teikimą.

5.1.3. Vartotojas  sutinka jokiais tikslais nekurti, nedubliuoti, nekopijuoti, neteikti Svetainės Paslaugų, neperparduoti ir nevykdyti kitų prekybos operacijų.

5.1.4. Vartotojas  sutinka prisiimti visišką atsakomybę už savo įsipareigojimų, kurie nustatyti šiose Taisyklėse, nesilaikymą, taip pat už visas savo įsipareigojimų nesilaikymo pasekmes (įskaitant bet kokią žalą ar nuostolius, kuriuos gali patirti Kelionesiispanija).

5.2. Vartotojas įsipareigoja nenaudoti Paslaugų, siekdamas:

5.2.1. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti neteisėtą, deliktinę, grasinamo, viešai skelbti netinkamo, įžeidžiamo, šmeižikiško, vulgaraus, nepadoraus, tvirkinamo turinio informaciją, taip pat informaciją, kurią išplatinus pažeidžiamas kitų asmenų konfidencialumas, propaguojama neapykanta ir (arba) kurioje esama ginčytinų pasakymų, rodančių rasinę, etninę ir pan. diskriminaciją;

5.2.2. bet kokiu būdu kam nors pakenkti;

5.2.3. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti informaciją, kurią išplatinus pažeidžiama bet kokių asmenų teisės į patentus, prekių ženklus, komercines paslaptis, autorystę arba kitas teises;

5.2.4. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti su savininku ar autoriumi nesuderintą, neautorizuotą reklaminę medžiagą ir informaciją, reklaminius pranešimus, nereikalingą reklaminę korespondenciją, brukalą (angl. spam), dideliam gavėjų skaičiui siunčiamus grandininius laiškus, piramidines schemas arba Paslaugas peršančią informaciją bet kokiu kitu pavidalu, išskyrus specialiai išvardytiems tikslams skirtas zonas;

5.2.5. įkelti, paskelbti, išsiųsti elektroniniu paštu, perduoti arba kitaip publikuoti bet kokią medžiagą su programiniais virusais ar kitais kompiuteriniais kodais, failais ar programomis, kurios yra skirtos programinės įrangos arba kompiuterių ar telekomunikacijų įrenginių funkcionalumui sutrikdyti, sunaikinti ar apriboti;

5.2.6. sutrikdyti arba nutraukti Paslaugų teikimą, sutrikdyti serverių ir tinklų darbą, nesilaikyti procedūrų, taisyklių ar nustatytos tvarkos, keliamų reikalavimų, kuriais vadovaujantis kontroliuojamas tinklų, susijusių su teikiamomis Paslaugomis, naudojimas;

5.2.7. sąmoningai arba nesąmoningai nusižengti galiojantiems vietos, šalies arba tarptautiniams įstatymams.

5.3. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Svetainėje ir teikiant Paslaugas gali būti nuorodų, vedančių į kitus tinklalapius, kitą turinį ir šaltinius.

5.4. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Kelionesiispanija nėra atsakinga už visų kitų tinklalapių ar šaltinių prieinamumą , turinį bei privatumo politiką ir netvirtina jokios reklamos, produktų ar kitokios medžiagos, kuri prieinama kituose tinklalapiuose, šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

5.5. Vartotojas  pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Kelionesiispanija  nėra atsakinga už nuostolius ar žalą, kurią Vartotojas gali patirti dėl turimos galimybės prieiti prie kitų tinklalapių ar šaltinių arba dėl to, kad tiki išsamumu, tikslumu ir egzistavimu reklamos, produkto ar kitos medžiagos, kuri pateikiama kituose tinklalapiuose ar šaltiniuose arba naudojant kitus tinklalapius ar šaltinius.

 1. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

6.1. Vartotojas pripažįsta ir sutinka su tuo, kad Svetainei (arba Internetinės Svetainės licencijų gavėjams) priklauso visos turtinės ir neturtinės teisės, susijusios su teikiamomis Paslaugomis, įskaitant bet kokias intelektinės nuosavybės teises (nepriklausomai nuo to, užregistruotos šios teisės ar ne, taip pat nepriklausomai nuo jurisdikcijos, kurioje šios teisės atsiranda). Vartotojas taip pat pripažįsta, kad Svetainės Paslaugos gali apimti informaciją, kuri, Kelionesiispanija.lt vertinimu, yra konfidenciali, todėl vartotojas neturi teisės atskleisti šios informacijos be išankstinio raštiško mūsų sutikimo.

6.2. Visais atvejais, išskyrus tuos, kai su Kelionesiispanija raštu sutarta kitaip, nė viena šių Taisyklių nuostata nesuteikia vartotojui teisės naudoti firminius prekių pavadinimus, prekių ženklus, paslaugų ženklus, logotipus, domenus ar kitus skiriamuosius mūsų ženklus.

6.3. Vartotojas sutinka nešalinti, neslėpti, nekeisti Svetainėje esančių intelektinės nuosavybės objektų (įskaitant prekių ženklus).

 1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Kelionesiispanija pasilieka teisę bet kuriuo metu savo nuožiūra pildyti, keisti šias Taisykles ir kitus su Taisyklėmis susijusius dokumentus. Taisyklių pakeitimai įsigalioja kitą dieną po jų paskelbimo Svetainėje.

7.2. Vartotojas supranta ir sutinka su tuo, kad tuo atveju, jei jis pasinaudoja Svetainės Paslaugomis po Taisyklių pakeitimo datos, Paslaugų teikimo arba jomis naudojimosi faktą Kelionesiispanija vertina kaip naujos Susitarimo redakcijos sąlygų priėmimą.

7.3. Vartotojas  sutinka su tuo, kad Kelionesiispanija turi teisę siųsti vartotojui  informacinius pranešimus, įskaitant pranešimus apie Taisyklių sąlygų pakeitimą, elektroniniu paštu ar norimą informaciją pateikti savo Svetainėje. Kelionesiispanija suteikia galimybę atsisakyti informacinių leidinių, siunčiamų elektroniniu paštu. Vis dėlto Kelionesiispanija pasilieka teisę naudoti el. paštą kaip pagrindinę priemonę esminiams pranešimams arba būtiniems procesams įgyvendinti.

 

Naudojimosi Taisyklės ir Sąlygos galioja nuo 2020m. sausio 01 d.

Gaukite specialių pasiūlymų

Užsiprenumeravę mūsų naujienlaiškį

Naujienlaiškis